Betalingsbetingelser

Regninger fra DanPilot betales inden 30 dage fra udstedelsesdato.

 

Rykkerprocedurer

Første rykker sendes 5 dage efter forfaldsdato og der vil blive opkrævet et rykkergebyr på 100 kr. plus diskontorenten + 8%.

Anden rykker sendes 10 dage fra udsendelse af 1. rykker og der vil blive opkrævet et rykkergebyr på 100 kr. plus diskontorenten + 8%.

Hvis betaling af 2. rykker ikke finder sted inden 10 dage efter afsendelse af rykker nr. 2 bliver sagen overdraget til advokat som vil forestå opkrævningen af det skyldige beløb.

 

Renter

Renter vil blive opkrævet fra forfaldsdato og følger diskontorenten + 8%

 

Rykkergebyr

Ved rykkere bliver der opkrævet et rykkergebyr på 100 kr.

 

Administrationsgebyr

Der bliver opkrævet et gebyr på 250 kr. for alle ændringer i fakturaer der skyldes fejlagtige oplysninger i ordrebestilling eller i de oplyste kundeinformationer.