Prisberegner

lods

Beregn pris for lodsning

sts

Beregn pris for STS operation

havn

Beregn pris for forhaling i havn

Special _80

Specialoperationer

 

Kontakt DanPilots disponering for at bestille lods i Danmark eller hvis du har spørgsmål i forbindelse med din bestilling eller operation.

Bestillinger e-mailes til: danpilot@danpilot.dk

 

Har du spørgsmål kan du kontakte disponeringen på:

E-mail: danpilot@danpilot.dk
Tel.:  +45 63 25 66 66

 

Ved bestilling af lodsning:

Alle bestillinger skal være DanPilot i hænde senest 18 timer inden ETA. Bestillinger kan indsendes via DanPilots prisberegner eller vial e-mail: danpilot@danpilot.dk

 

Indsendes bestilling pr. e-mail skal følgende oplyses:

 

a) skibets navn, kaldesignal og IMO-nummer,

b) skibets bruttotonnage, længde, bredde, dybgang og fart,

c) ladningens art, herunder IBC-koder,

d) skibets forventede ankomsttidspunkt til det sted, hvorfra lodsning ønskes,

e) det sted hvortil lodsning ønskes,

f) eventuelle fejl og mangler af betydning for skibets manøvredygtighed,

g) bestillers kontaktoplysninger

h) oplysning om betaler.

 

Oplys evt. yderligere information om f.eks. planlagt bunker eller stop for proviant undervejs. Inkl. geografisk position og forventet varighed.

 

Yderligere information om bestilling