Om DanPilot

DanPilot er en selvstændig offentlig virksomhed med egen bestyrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet, hvor Søfartsstyrelsen er den tilsynsførende myndighed.

 

De snævre danske farvande er nogle af verdens mest trafikerede og samtidig passagen til og fra Østersøen.
Hvert år besejles ruten af tusindvis af store skibe med farligt gods blandt andet fra de russiske olieterminaler.

 

DanPilot er sat i søen for sikre denne trafik imod uheld, der vil kunne få enorme konsekvenser for skibstrafikken og det danske maritime miljø.

 

DanPilot varetager den statslige lodsvirksomhed gennem danske farvande fra enhver destination i Danmark til alle havne i Østersøen, og kan som den eneste full-service udbyder i Danmark også tilbyde lodservice til alle danske havne. DanPilot har forsyningspligt på lodsning i Danmark og varetager alle gennemsejlingslodsninger.

 

DanPilots flåde omfatter p.t. 29 specialiserede lodsbåde, der hurtigt og effektivt sørger for at transportere lodser fra vores 22 lodsstationer til kundernes skibe.