Lodspligt og IMOs anbefaling om at tage lods

Reglerne om anvendelse af lods afhænger af, om der er tale om gennemsejling af de danske farvande eller om sejlads til og fra dansk havn. Endvidere er der fastsat særlige regler for bugsering.

 

IMO-anbefalingen

For at  overholde IMO-anbefalingen må gennemsejling af de indre og ydre danske farvande (det vil sige sejlads uden anløb af dansk havn eller opankring ved red mv.) alene ske med lods for:

 

Gennemsejling i Rute T (IMO-anbefalingen)

  • skibe der har en dybgang på 11 meter eller mere
  • skibe der er lastede med højradioaktivt materiale (INF-cargo) 

 

Gennemsejling i Øresund (IMO-anbefalingen)

  • lastede olietankere der har en dybgang på mere end 7 meter
  • lastede kemikalietankere uanset størrelse og gastankere uanset størrelse
  • skibe der er lastede med højradioaktivt materiale INF-cargo 

 

Ovenstående er et sammendrag fra SN.1/Circular.263 of 23.10.07, section 1.9 and 1.14

 

Link til IMO-anbefalingen:

IMO-anbefalingerne hos Søfartsstyrelsen (SN.1/Cirk.263 af 23.10.07, section 1.9 og 1.14)

 

Den nærmere definition af, hvad der forstås ved olie, kemikalier mv. findes her: Link til Retsinformation

 

De danske stræder og bælter er vanskelige at besejle. Strøm-, bund- og vindforhold kombineret med lav og varierende dybgang, høj trafikintensitet og smalle passager indebærer således, at det er vanskeligt og forbundet med en risiko for sejladssikkerhed og miljø at sejle i navnlig de indre danske farvande uden anvendelse af lods.

 

IMOs anbefaling gælder på strækningen Skagen-Gedser og igennem Øresund.

 

 

Lodsloven 

Sejlads til og fra dansk havn, ankring

Skibe, der sejler til eller fra dansk havn eller ankrer op i dansk farvand er omfattet af lodspligt efter lodsloven, hvis skibene

 

1) er lastede med olie eller har urensede lasttanke, som ikke er sikrede med inaktiv luft,

2) er lastede med kemikalier,

3) er lastede med gasarter,

4) har mere end 5.000 t bunkersolie om bord eller

5) er lastede med højradioaktivt materiale.

For visse områder, skibstyper mv. er der fastsat undtagelser eller præciseringer til lodspligten, se nærmere her:

Lodsloven på Retsinformation

 

 

Bugsering

Der gælder særlige regler for bugsering af skibe mv. se nærmere her:

Bekendtgørelse om anvendelse af lods

 

 

Er du i tvivl?

Kontakt DanPilot på danpilot@danpilot.dk

Eller ring på +45 63 25 66 00