Bestilling af lods

Bestillinger skal være DanPilot i hænde:

  • For gennemsejlingslodsninger senest 18 timer inden ETA.
  • For havnelodsninger senest 4 timer før afgang fra havn. For lodsning til havn senest 24 timer.

 

Bestillinger kan indsendes via DanPilots prisberegner eller via e-mail: danpilot@danpilot.dk

Følgende information skal fremgå ved bestilling:

a) skibets navn, kaldesignal og IMO-nummer,

b) skibets bruttotonnage, længde, bredde, dybgang og fart,

c) ladningens art,

d) skibets forventede ankomsttidspunkt til det sted, hvorfra lodsning ønskes,

e) det sted hvortil lodsning ønskes,

f) eventuelle fejl og mangler af betydning for skibets manøvredygtighed,

g) bestillers kontaktoplysninger

h) oplysning om betaler.

 

 

Oplys evt. yderligere information om f.eks. planlagt bunker eller stop for proviant undervejs. Inkl. geografisk position og forventet varighed.

Non-stop gennemsejlingslodsning

DanPilot tilstræber at tilbyde non-stop på ruterne Skagen til Gedser/Bornholm og eller retur. Dog kan det ved tæt trafik og spidsbelastning være nødvendigt at skifte lods undervejs.

Lodsning til havne i østersøen

DanPilot har lodser til alle havne i Østersøen. Venligst oplys slutposition for lodsning ved bestilling.