Information om lodsning

DanPilot varetager den statslige lodsvirksomhed gennem danske farvande fra enhver destination i Danmark til alle havne i Østersøen, og kan som den eneste full-service udbyder i Danmark også tilbyde lodservice til alle danske havne.

 

DanPilot har forsyningspligt på lodsninger i Danmark og varetager alle gennemsejlingslodsninger.

 

Mere information om IMO-anbefalingerne og dansk lovgivning kan læses under 'Love, regler og bekendtgørelser'